Der er adgang til omklædningsrummene fra 15 minutter før undervisningsstart. Adgang til selve svømmehallen, må dog først finde sted umiddelbart før undervisningens start. Hvis træneren ikke er i hallen må svømmerne ikke gå i vandet. Når undervisningen er slut skal svømmerne være omklædt og ude af omklædningsrummene efter 15 minutter.

Fotografisk udstyr MÅ IKKE benyttes i svømmehallen, uden foregående tilladelse fra Billund Svømmeklub og Billund Bad.

I omklædningsrummene MÅ DER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER benyttes fotografiskudstyr/Smart Phones eller lign.