Klubbens tilbud hvad angår holdtyper og tidspunkter er begrænset af de tider vi er tildelt i svømmehallen, og alt efter hvilke trænere vi har.

Vi kan ikke tilbyde individuel undervisning. Hvis en enkelt svømmer ikke passer på et hold (for god eller dårlig) forbeholder vi os ret til at flytte vedkommende til et mere passende hold. Dette sker både af hensyn til svømmeren selv og de øvrige på holdet. Det er træneren på holdet, der foretager denne vurdering. Er der tale om en ny svømmer, som ikke passer på et hold, og der ikke er plads på andre hold, kan vi ikke tilbyde undervisning og kontingentet tilbagebetales.

Princippet er at svømmere rykker fra ét hold til et andet efter færdigheder og ikke efter alder. Dette kan betyde, at der kan være en vis aldersspredning på et hold. Vi tilstræber dog, at en enkelt svømmer ikke falder helt udenfor holdet, hvorfor der kan være enkelte undtagelser fra dette princip.

Vi garanterer nuværende svømmere på det anviste hold. Det er naturligvis forudsat, at der er forudbetalt kontingent. Der vil normalt ikke kunne ske tilbagebetaling af kontingent, selvom medlemmet ikke starter på undervisningen. Det skyldes de administrative omkostninger. Nye medlemmer optages i det omfang, der er plads på holdene.

Oprykning til næste hold sker primært forud for sæsonstart, men kan i enkelte tilfælde ske i løbet af sæsonen. Hvis en svømmer ønsker at flytte til et andet hold på samme niveau, kan denne ændring kun ske efter aftale med den ansvarlige for området.