Generalforsamling 2019

21. marts 2019
Dagsorden ifølge vedtægter
Følgende bestyrelsesposter er på valg:
- Formand (Ønsker genvalg)
- Sekretær (Ønsker genvalg)
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 2019 på (BISKregnskab@gmail.com)
Vel mødt!
Bestyrelsen

Praktisk oplysninger


Dato og tidspunkt

Arrangementet afholdes: 21. marts 2019, kl. 19:00 - 20:00

Lokation

Sted/lokation: Cafeteriet Billund Bad

Kommentar til arrangementet

Mød op og deltag i mødet - vi har brug for din deltagelse.