Det primære formål med svømmeskolen i det store bassin er at lære børne-ne at svømme. Dette vil ske trinvis på de forskellige hold ved at børnene læ-rer flere svømme arter, efterhånden som de er klar til det.
BEMÆRK: Børn er sjældent motorisk udviklet til at lære brystsvømning før 10-11 års alderen – og i nogle tilfælde faktisk først ved 12-13 år alderen!