Besøg fra Sydbank i uge 14 / Visit from Sydbank in week 14

1. april 2019

I næste uge afholdes den sidste mærkeuge. (English Below)

Mandag d. 1 april og onsdag d. 3 april får svømmeklubben besøg af Sydbank, som er en af vores sponsorere.

Sydbank vil være tilstede i hallen i tidsrummet fra 18-20 hvor de giver en kop kaffe til de forældre der er i cafeteriet og vil være til rådighed til en lille snak.

Ligeledes vil der uddeles en lille ting til de svømmere der er en del af svømmeskolekonceptet.

Fra næste sæson håber vi på at vi kan få besøg af Sydbank løbende til mærkeugerne, så alle svømmere i svømmeskolekonceptet modtager et fint besøg fra Sydbank.

Vi håber I alle vil tage godt imod medarbejderne fra Sydbank. Vi, i BISK, er utrolig glade for deres samarbejde med os, og ser frem mod endnu mere i de kommende år.

På vegne af bestyrelsen

Joan Odgaard  

 

Next week vil be the last sticker week for this season.

On Monday April 1st and Wednesday April 3rd, the swimming club will be visited by Sydbank, which is one of our sponsors.

Sydbank will be present in the hall in the period from 18-20 where they give a cup of coffee to the parents who are in the cafeteria and will be available for a small talk.

Likewise, a small item will be distributed to the swimmers who are part of the swimming school concept.

From next season we hope that we can get a visit from Sydbank continuously to the sticker weeks, so that all swimmers in the swimming school concept receive a fine visit from Sydbank.

We hope you all will welcome the employees from Sydbank. We, in BISK, are extremely happy about their cooperation with us, and look forward to even more in the coming years.

On behalf of the Board
Joan Odgaard

Praktisk oplysninger


Dato og tidspunkt

Arrangementet starter: 1. april 2019, kl. 00:00

Arrangementet slutter: 3. april 2019, kl. 00:00

Lokation

Sted/lokation: