Tilmelding til svømmeholdene foregår online via Conventus.

Du kan tilmelde dig via dette link: TILMELDING

Medlemmer, der svømmer i indeværende sæson, er garanteret plads på det anviste hold i den efterfølgende sæson, såfremt tilmelding og betaling sker rettidigt. Information om oprykning fremsendes pr. e-mail til den adresse, der er tilknyttet svømmeren.

Ved tilmeldingen i august kan nye medlemmer optages på holdene i det omfang, der er plads til. Tilmelding vil her ligeledes ske online via Billund Idrætsforenings hjemmeside. Annoncering om tilmeldingen vil ske i august i en af vores lokal aviser.

Evt. optagelse efter sæsonstart kan ske såfremt der er plads på det pågældende hold. Dette kan enten ses på vores hjemmeside, eller oplyses ved kontakt til den ansvarlige for området.

Tilmelding kan kun finde sted ved samtidig betaling. Der kan kun betales med Dankort.

Ved tilmelding efter jul er kontingentet 50%