Vores undervisning - uanset holdniveau - bygger på fortrolighed med vand, tryghed og en god fornemmelse for hvordan kroppen er i vandet, da vi mener at dette er forudsætningen for at lære at svømme. Selvom der bruges mere tid på indlæring af stilarterne på de mere øvede hold, prioritere vi forsat udviklingen af fornemmelse for vandet, vejrtrækningen og balancen.

Et eksempel kan være frøhop. Vi bruger frøhop på blæksprutte holdet og de udvikles senere til delfinhop, hvor man dykker helt ned til bunden, inden man springer igen. Bevægelserne er ideelle til senere at overføre til butterfly og hovedspring. Derfor vil frøhop og delfinhop være at finde på mange hold, men med små nuancer, fordi sværhedsgraden øges over tid.

Det er netop denne progression i sværhedsgraden, som svømmebogen skal være med til at synliggøre - både for børn og voksne. På samme vis tydeliggøres vejen mod vores mål.

 

I løbet af sæsonen vil vi 4 gange afholde det vil kalder for "klistermærkedage". På mærkedagene skal svømmerne udfører en, ud af i alt 4 øvelser (bogen beskriver hvilke) og når dette er klaret får svømmerne udleveret et klistermærke de kan sætte ind i deres bøger. De svømmere som evt. måtte mangle lige det sidste for at få mærket vil få et flot smiley-mærke i stedet for, og vil forhåbentlig kunne øvelserne ved næste mærkedag, hvor mærket så udleveres.

Vi bruger bogen til at danne rammen om vores svømmeskole og ideen er at vi ved hjælp af konceptet kan levere:

  • Svømmeundervisning af høj kvalitet både i og udenfor vandet
  • Svømmeundervisning med konkrete mål og løbende evaluering af dit barn/ dine børn
  • Personlig svømmebog hvor barn og forældre kan følge barnets progression
  • Svømmeprøver undervejs i sæsonen. Efter hver svømmeprøve (mærkedag) præmieres barnet med et klistermærke, som de selv kan sætte ind i deres egen bog.

Det er meningen at bogen skal blive en personlig ting for dit barn og noget i kan kigge i sammen. Bogen giver også dig, som forældre en rigtig god indikator for hvad vi arbejder på i mellem vores mærkeuger.

Har du mistet din svømmebog? Ny svømmebog kan bestilles via hjemmesiden og den koster 80 kr.

 

Vi håber på at svømmebogen og vores klistermærker skaber både glæde og overblik

Oversigt over svømmemærker: 

Translation of swimming badges