Blæksprutter

Alder 4+. Svømmeskolen Lille Bassin.

På det første niveau skal børnene lære at være fortrolige i og med vandet. Vandet skal ses som en legeplads, børnene skal lære at bruge. Her er det centrale at kunne komme i vandet, få vand i ansigtet og til sidst få ansigtet og resten af hovedet under vandet. Barnet skal lære at bevæge sig aktivt og passivt i vandet. Aktivt ved at bruge arme og ben til at skabe fremdrift, og passivt ved at ændre på kroppens tyngdepunkt og derved kunne skifte mellem at flyde i overfladen til at stå på bunden. På dette niveau lærer barnet at svømme crawl og rygcrawl benspark.

Mærke 1

 • Komme I og op ad vandet uden hjælp
 • Puste bobler i vandet med næsen
 • Holde balancen i vandet, løbe, gå, hop
 • Bevæge sig sikkert rundt i vandet
 • Ligge på ryggen med hjælp

 

Mærke 2

 • Holde hovedet under vand i 5 sek.
 • Rutsje fra stor plade
 • Holde balancen på et redskab
 • Benspark på mave og ryg

 

Mærke 3

 • Forlæns og baglæns delfinhop
 • Sidde på et redskab
 • Afsæt fra væggen på mave/side/ryg
 • Hoppe og puste rytmisk

 

Mærke 4

 • Dykke med store armtag
 • Springe i vandet fra kanten
 • Sidde på bunden
 • Flyde på ryggen
Swimming school in the small basin

At the first level the children need to learn to be confident in and with the water. The water should be a playground which the children shall learn to use. The main thing is to enter the water, get water in the face and in the end the rest of the face under water. The child shall learn to move active and passive in the water. Active by using arms and legs to creative progress in movement and passive to change the gravity of the body and hereby change between floating at the surface to stand on the bottom. At this level the child learns to swim leg movement in front crawl and backstroke