Vi rekrutterer i en vis udstrækning trænere fra vores eget konkurrencehold (specielt til svømmeskolen). Det skyldes deres gode svømmekundskaber og egen lyst til at svømme. Vi har dog også en række voksne trænere, og vi vil meget gerne udvide antallet af disse. Hvis du kunne tænke dig at hjælpe svømmeklubben ved at undervise på et hold 1 eller 2 gange en halv time om ugen, så kontakt Maiken Thomsen for en snak om mulighederne.

På alle hold er der mindst én træner og op til 2 hjælpetrænere.

Trænere har afsluttet en DGI/DSU uddannelse som hjælpetrænere og er enten i gang med - eller har afsluttet en uddannelse som træner. Alle trænere i det store bassin har bestået bassinprøven (en tilpasset udgave af livredderprøven) inden for det seneste år. Alle trænere har også et førstehjælpskursus.

Hjælpetrænere er i gang med en DGI/DSU uddannelse som hjælpetrænere og har i de fleste tilfælde også bassinprøven.

Træneren har det primære ansvar for undervisningen, men har også et ansvar for oplæring af hjælpetræneren. Man vil derfor ofte opleve at træner og hjælpetræner taler sammen om svømmerne og undervisningen. Ligeledes kan man opleve at hjælpetræneren sættes til at undervise.

Hjælpetrænerassistenter er for unge til at være hjælpetrænere men kan så småt begynde med at hjælpe. Efter endt uddannelse bliver de hjælpetrænere.

Nogle af vore trænere har gennemgået forskellige specialkurser (eksempelvis babysvømning)