Sæler

Alder 6+. Svømmeskole - Tilvænning i det store Bassin

På det tredje niveau arbejdes med finpudsning af bevægelser, så svømningen bliver effektiv. Børnenes færdigheder med hænder og fødder forfines, så bevægelserne og svømningen bliver mere kontrolleret og rolig.

Arbejdet med forskydning af tyngdepunktet er her centralt i forhold til at holde balancen, når børnene f.eks. skal bjærge en makker. Arbejdet med armtag og rytme i butterfly og brystsvømning påbegyndes, samt hovedspring fra bassinkant efterfulgt af svømning til bunden.

Mærke 9

 • Flyde på siden i bølger
 • 25 m. crawlben
 • 5 forskellige spring inkl. Baglæns og sidelæns
 • Synkende kanonkugle

 

Mærke 10

 • 10 m. sideben med ansigtet under vand
 • Afsæt fra kant og 10 meter flyben
 • Afsæt frakant og glide ½ bassinlængde
 • Afsæt under vand, pust ud under gliddet.

 

Mærke 11

 • Holde vejret 15 sek og dykke efter ringe
 • Springe ned gennem ring, springe op på plade
 • Brystben siddende på slangen
 • Afsæt fra kant, rotation under gliddet

 

Mærke 12 UDEN BÆLTE

 • Crawl med specifik vejrtrækning
 • Ligge på ryggen på plade, løfte arme og ben
 • Brystarme med flybenspark
 • Springe på hovedet i vandet
 • Træde vande og dykke

 

Seals:

At the third level work is done with finetuning of movements so the swimming becomes effective. The children’s skills with hands and feet are refined so the movements and the swimming become more controlled and steadier.

The work with shifting gravity is here central compared to keeping the balance when the children for example shall save a friend. The work with arms and rhythm in butterfly and breaststroke is started as well as dive with head first from the edge followed by swimming to the bottom.