Delfiner

Alder 7+. Undervisning for let øvede.

Foregår i den dybe ende uden bælte

På det fjerde og afsluttende niveau i svømmeskolen arbejdes videre med finpudsning af bevægelser og koordination af arme, ben og vejrtrækning.

Koordinationen mellem arme, ben og vejrtrækning udvikles mod rolig butterfly og brystsvømning. Der lægges vægt på træning af stilarterne, så børnene kan svømme længere distancer på 200 meter og over. Kombinationen af flydning, dykning og retningsskift integreres i svømningen. Dette kommer bl.a. til udtryk i crawl og rygcrawl ved, at børnene naturligt i en flydende bevægelse kan skifte fra svømning til at dykke ned på bunden efter f.eks. en makker. Benspark og koordination i butterfly og brystsvømning udvikles, så disse stilarter også mestres.

Mærke 13

 • Flere kolbøtter i træk
 • Fly med arme og ben
 • Sidde på hug og vælte bagover i vandet
 • Sidde på 2 meter vand, stige langsomt op.

 

Mærke 14

 • Sidde på 2-6 bensparksplader
 • Skodde forlæns og baglæns
 • Hovedspring med koldbøtte i overfladen
 • Dykke til bunden og lave en kolbøtte

 

Mærke 15

 • Flyde med rotation
 • Brystben med arme og ben
 • Springende koldbøtte/salto
 • Kravle på bunden med tømte lunger

 

Mærke 16

 • Flyde, stå på hænder, flyde igen
 • Sammensat fly
 • 10 forskellige spring
 • Sidde, dykke og sidde igen, under vandet
 • Opsamle bjærgedukke fra bund
 • Bjærge person/dukke


Age 7+. 

At the fourth and final level at the swim school work is ongoing with finetuning of movements and coordination of arms, legs and breathing.

The coordination between arms, legs and breathing is developed towards a steady butterfly and breaststroke. An emphasis on training the styles so the children can swim longer distances up to 200 meter and above. The combination of floating, diving and change of direction are being integrated in the swimming lessons. It is manifested among others in front- and back crawl as the children naturally in a floating movement can change from swimming to diving to the bottom after for example a friend. Leg movement and coordination in butterfly and breaststroke is developed so these swimming styles also are mastered.