Krokodiller

Alder 5+. Svømmeskolen Lille bassin. Sidst på sæsonen øver vi i det store bassin.

På det andet niveau arbejdes videre med børnenes fornemmelse for vandet. Flydning kombineret med bevægelser og retningsskift er her centralt for at styrke den videre udvikling mod alsidige færdigheder i vandet. Børnenes balance udvikles, så de kan bevæge sig og skabe fremdrift med både arme og ben i forskellige retninger, f.eks. svømme ned til bunden. Koordinationen mellem arme, ben og vejrtrækning udvikles mod rolig crawl og rygcrawl. En mere bølgende samlet bevægelse under vand introduceres, hvilket skal skabe fundament for brystsvømning og butterfly.

Mærke 5

 • Trykkes under vandet som en kugle
 • Svømme 15 meter hundesvømning
 • Krokodillevejrtrækning
 • Flydeserie

 

Mærke 6

 • Rygcrawlben
 • Brystarme med delfinben
 • Delfinhop med armtag
 • Sidde på bunden i 5 sek.

 

Mærke 7

 • Forlæns- og baglæns kolbøtte uden pause
 • Crawl og rygcrawl
 • Puste al luft ud af lungerne over 10 sek.
 • Fraplade til plade – uden at røre vandet
 • Hoppe selv i det store bassin

 

Mærke 8 (Foregår i det store bassin)

 • Crawlben på siden
 • Flad fly med crawlben
 • Glide ned i vandet og sætte af
 • Sidde el. ligge på bund i 10 sek.
 • Springe fra høj kant

At the second level work is ongoing with the children’s sense of the water. Floating combined with movement and change of direction are here the main skill to strengthen the further development towards versatile skills in the water. The children’s balance is developed so they can move and create progress in movement with both arms and legs in different directions for example to swim to the bottom. The coordination between arms, legs and breathing are developed towards a steady front crawl and back crawl. A more waved whole-body motion under water is introduced which should create a foundation for breaststroke and butterfly.