Vi har nedsat en række underudvalg, som arbejder sammen med bestyrelsen om at løse de forskellige opgaver, der er i løbet af en sæson i en klub drevet af frivillige kræfter:
(Siden vil løbende blive opdateret efterhånden, som de enkelte udvalg kommer op at køre:)

  • Arrangementer (Interne og eksterne)
  • Conventus/medlemsdatabase og holddannelse
  • Internationals (Kontakt til internationale i foreningen, som ikke har dansk som modersmål)
  • Trænere og hjælpetrænere
  • Udstyr og hjælpematerialer